Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

Dodawanie jest jedną z najczęściej używanych funkcji matematycznych, nic więc dziwnego, że każdy użytkownik Excela wykonuje te obliczenia dość często. Jeśli zastanawiasz się, jak wygodnie i wydajnie sumować wartości w programie Microsoft Excel, służymy pomocą.

Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

W tym przewodniku podzielimy się kilkoma sposobami dodawania całej kolumny w programie Excel. Dodatkowo wyjaśnimy, których skrótów użyć do sumowania wartości, i odpowiemy na niektóre z najczęstszych pytań związanych z różnymi funkcjami w programie Excel.

Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

Istnieje kilka metod dodawania wartości w programie Microsoft Excel. Pierwszym z nich jest użycie funkcji „=sum” – oto jak to zrobić:

 1. Stwórz swoją tabelę w Excelu.
 2. Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.

 3. Wpisz =suma(wartości). Wybierz wartości, które chcesz zsumować, klikając jedną z komórek i przeciągając rogi niebieskiej ramki, która pojawia się wokół komórki.

 4. Naciśnij klawisz „Enter”.

Innym sposobem sumowania wartości w programie Excel jest użycie funkcji Autosumowanie:

 1. Stwórz swoją tabelę w Excelu.
 2. Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.

 3. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 4. Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”. Upewnij się, że komórki, które chcesz zsumować, są podświetlone.

 5. Naciśnij klawisz „Enter”.

Czasami może być konieczne zsumowanie tylko określonych komórek, a nie wszystkich. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Utwórz tabelę w programie Excel, a następnie kliknij dowolną komórkę zawierającą Twoje dane.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i kliknij ikonę lejka („Filtr”).

 3. Strzałki powinny pojawić się obok nagłówków kolumn. Kliknij je, aby wybrać sposób filtrowania danych.

 4. Zaznacz pola wyboru obok filtrów, które chcesz zastosować, a następnie kliknij "OK".

 5. Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.
 6. Zaznacz zakres wartości, które chcesz zsumować.

 7. Przejdź do zakładki „Strona główna” i kliknij „Autosumowanie”.

Jak zsumować kolumnę w programie Microsoft Excel

Jeśli chcesz zsumować wszystkie wartości w kolumnie w programie Excel, możesz to zrobić szybko za pomocą funkcji Autosumowanie. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Stwórz swoją tabelę w Excelu.
 2. Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.

 3. Przejdź do zakładki „Strona główna”.
 4. Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”.

 5. Naciśnij klawisz „Enter”.

Jak zsumować całkowitą kolumnę w Excelu?

Jeśli musisz zsumować kolumny w programie Excel, możesz przekonwertować dane arkusza kalkulacyjnego na tabelę programu Excel. Oto jak to zrobić:

 1. Wprowadź swoje dane do Microsoft Excel.
 2. Zaznacz zakres komórek, które chcesz zsumować, klikając jedną z komórek i przeciągając róg niebieskiej ramki, która pojawia się wokół komórki.

 3. Naciśnij jednocześnie przyciski „Ctrl” i „T” na klawiaturze.
 4. Przejdź do zakładki „Projekt”.

 5. Zaznacz pole wyboru obok „Łączna liczba wierszy”.

 6. Pod tabelą danych powinien pojawić się nowy wiersz. Wybierz komórkę w nowym wierszu i kliknij strzałkę obok niej.

 7. Z menu rozwijanego wybierz „Suma”. Opcjonalnie możesz wybrać inne funkcje spośród sugerowanych do zliczania średniej, odchylenia standardowego i innych.

Jak zsumować całą kolumnę w Excelu?

Sumowanie wszystkich wartości w kolumnie w Microsoft Excel jest proste – nie musisz dodawać ich ręcznie. Zamiast tego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Stwórz swoją tabelę w Excelu.
 2. Pod kolumną zawierającą wartości, które chcesz zsumować, kliknij jedną z pustych komórek.

 3. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 4. Wybierz „Autosumowanie” z sekcji „Edycja”.

 5. Naciśnij klawisz „Enter”.

Jak zsumować kolumnę w Excelu jednym kliknięciem?

Jeśli użycie funkcji „=sum” lub „Autosumowanie” wydaje się zbyt czasochłonne (a jeśli masz dużo kolumn do zsumowania, może tak być), możesz dodać wartości w programie Excel jednym kliknięciem. Oto jak to zrobić:

 1. Kliknij literę nad kolumną, którą chcesz dodać.

 2. Zaznacz „SUM” na pasku stanu programu Excel znajdującym się u dołu ekranu. Dodatkowo zobaczysz średnią wartość i liczbę.

Uwaga: nie możesz skopiować sumy za pomocą tej metody.

Często Zadawane Pytania

Przeczytaj tę sekcję, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach sumowania w programie Microsoft Excel.

Jaki jest cel sumy w programie Microsoft Excel?

Funkcja Sum w programie Microsoft Excel umożliwia automatyczne dodawanie wartości, a nie ręczne. Oszczędza to czas i pomaga uniknąć błędów ludzkich podczas liczenia. Różne typy funkcji sumujących w programie Excel lepiej nadają się do różnych sytuacji.

Na przykład, podczas gdy „Autosumowanie” sumuje wszystkie wartości w kolumnie, ręczna funkcja „= suma” pozwala wybrać określone wartości. Jeśli nie musisz dodawać wartości sumy do tabeli, ale chcesz tylko sprawdzić sumę, możesz zaznaczyć komórki i wyświetlić sumę na pasku stanu programu Excel u dołu ekranu.

Jak zsumować nazwę kolumny w programie Microsoft Excel?

Całą kolumnę można zsumować na dwa sposoby, klikając jej nagłówek. Pierwsza metoda to funkcja „Autosumowanie” – kliknij pustą komórkę pod kolumną, a następnie kliknij nazwę kolumny, aby zaznaczyć wszystkie wartości. Przejdź do zakładki „Strona główna” i kliknij „Autosumowanie”.

Drugim sposobem jest konwersja danych z arkusza kalkulacyjnego na tabelę Excela. Zaznacz zakres komórek, które chcesz zsumować, klikając nagłówek kolumny. Naciśnij jednocześnie przyciski „Ctrl” i „T” na klawiaturze. Przejdź do zakładki „Projekt” i zaznacz checkbox przy „Total Row” – pod tabelą danych powinien pojawić się nowy wiersz.

Wybierz komórkę w nowym wierszu i kliknij strzałkę obok niej. Z menu rozwijanego wybierz „Suma”. Opcjonalnie możesz wybrać inne funkcje spośród sugerowanych do zliczania średniej, odchylenia standardowego i innych.

Jak dodać sumę w programie Microsoft Excel?

Sumę możesz dodać w programie Microsoft Excel na różne sposoby, w zależności od tego, czy chcesz zsumować wszystkie wartości, czy wybrane. Aby ręcznie zsumować wartości, wpisz „= suma (wartości)” w jednej z pustych komórek.

Następnie wybierz wartości, klikając jedną z nich i przeciągając róg niebieskiej ramki wokół komórki. Opcjonalnie możesz wybrać tylko określone wartości, przytrzymując klawisz „Ctrl” i klikając je lewym przyciskiem myszy. Aby automatycznie dodać wszystkie wartości w kolumnie, zaznacz je, a następnie przejdź do zakładki "Strona główna" i kliknij "Autosumowanie".

Jaka jest formuła programu Microsoft Excel?

Formuły w programie Microsoft Excel zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić wykonywanie niezbędnych obliczeń w bardziej wydajny sposób w porównaniu z obliczeniami ręcznymi, które są obarczone błędem ludzkim. Wszystkie formuły w programie Excel zaczynają się od znaku „=”.

Musisz wpisać nazwę funkcji i w nawiasach podać wartości do obliczeń. Możesz wybrać wszystkie wartości w kolumnie lub wybrać je ręcznie, przytrzymując klawisz "Ctrl" i klikając komórki lewym przyciskiem myszy. Poza prostymi formułami zawierającymi tylko jedną operację, np. „=suma”, Excel pozwala na używanie złożonych formuł do bardziej zaawansowanych obliczeń obejmujących kilka operacji.

Na przykład, zamiast obliczać średnią, sumę i odległość do średniej, aby znaleźć odchylenie standardowe, możesz po prostu wpisać „= ODCH.STANDARDOWE” do jednej z komórek w programie Excel.

Jaki jest skrót do sumowania kolumny w programie Excel?

Niektórzy wolą używać skrótów klawiaturowych dla czystej wygody. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz dodawać wartości w programie Excel za pomocą klawiszy „Alt” i „=”. Kliknij pustą komórkę pod kolumną, którą chcesz zsumować. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz „Alt” i naciśnij klawisz „=”. Naciśnij „Enter” – wszystkie wartości w kolumnie powinny się sumować.

Wybierz najłatwiejszy sposób

Teraz, gdy znasz już wszystkie sposoby sumowania wartości w programie Microsoft Excel, obliczenia powinny stać się mniej czasochłonne. Pamiętaj, że jeśli musisz wstawić sumę wartości do złożonej formuły, niekoniecznie musisz obliczać ją w osobnej komórce. Zamiast tego możesz sprawdzić sumę, średnią i liczbę wartości całej kolumny na pasku stanu programu Excel u dołu ekranu.

Który sposób obliczania sumy w Microsoft Excel uważasz za najwygodniejszy? Podziel się swoimi opiniami w sekcji komentarzy poniżej.